PHỐI CẢNH BÊN TRONG CÁC CĂN HỘ TRONG DỰ ÁN VIMECO CT4

Phối cảnh các căn hộ chung cư Vimeco CT4


Phối cảnh căn diện tích 147,9m căn 1A


Phối cảnh căn diện tích 147,9m căn 1B


Phối cảnh căn diện tích 147,9m căn 1C


Phối cảnh căn diện tích 147,9m căn 1D


Phối cảnh căn diện tích 99.3 m căn 2A


Phối cảnh căn diện tích 99.3m căn 2B


Phối cảnh căn diện tích 140m căn 3A


Phối cảnh căn diện tích 140m căn 3B


Phối cảnh căn diện tích 138,6m căn 4A


Phối cảnh căn diện tích 138,6m căn 4B


Phối cảnh căn diện tích 120,6m căn 5A


Phối cảnh căn diện tích 120,6m căn 5BCác tin khác